Nawigacja

Pedagog

Opieka psychologiczno-pedagogiczna

W ramach opieki psychologiczno-pedagogicznej w bieżącym roku szkolnym planowane są:

 • konsultacje i badania pedagogiczne oraz logopedyczne,
 • objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną uczniów z orzeczeniami oraz opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznych (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rozwijające zainteresowania, o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym, logopedyczne, wskazówki do pracy dla rodziców),
 • przesiewowe badania ryzyka dysleksji w kl. I, - przesiewowe badania programem „Widzę”, „Słyszę” w kl. I,
 • zajęcia w klasach rozwijające umiejętności społeczne,
 • zajęcia w klasach z zakresu profilaktyki przemocy,
 • prelekcje dla rodziców zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem,
 • „Szkoła dla Rodziców” we współpracy z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną nr 1".

 

Aktualności

Kontakt

 • Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1
  ul. Boruty 18, 15-157 Białystok
 • (85) 676-27-96
  lub 0 694 455 823

Galeria zdjęć