Nawigacja

Pedagog

Gdzie szukać pomocy?

Drogi Rodzicu jeżeli obawiasz się porozmawiać o trudnych sprawach w szkole, możesz zwrócić się po pomoc do instytucji pozaszkolnych.

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1
Poradnia prowadzi w szerokim zakresie diagnostykę trudności ucznia oraz poradnictwo dla rodziców. ul. Piotrkowska 2, Białystok
tel. (085) 744 53 50
http://www.poradnia.bialystok.pl/

 

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi
Udziela wsparcia w zakresie rozwiązywania problemów natury emocjonalnej przejawiających się w środowisku domowym lub poza nim, takich jak: stany lękowe, niepokój przejawiający się nadruchliwością, zachowania agresywne, tiki, zaburzenia psychosomatyczne, niewłaściwe relacje z rówieśnikami itp.
ul. Mickiewicza 31/2, Białystok
tel. (085) 732 86 66
http://www.sppp.bialystok.pl

 

Prywatna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Pociecha”
ul. Żelazna 36
tel. (85) 74 55 001
http://www.poradniapociecha.neostrada.pl/index.html

 

Punkt Konsultacyjny Stowarzyszenia MONAR
Udziela pomocy osobom używającym substancji psychoaktywnych, ale także ich rodzinom. Prowadzi profilaktykę w szerokim zakresie (np. zajęcia plastyczne dla dzieci).
ul. Berlinga 8, Białystok
tel: (085) 651 65 64
http://www.monarbialystok.pl/o/

 

Młodzieżowy Ośrodek Terapii i Readaptacji „ETAP”
Pomoc znajdzie tu młodzież i osoby dorosłe (oraz ich rodziny) eksperymentujące lub uzależnione od środków psychoaktywnych (narkotyki, alkohol), ale również od komputera, Internetu, hazardu.
ul. Włókiennicza 7, Białystok
tel. (085) 74 45 224
http://www.stowarzyszeniedroga.pl/etap1.html

 

Młodzieżowy Ośrodek Konsultacji i Terapii MOKiT
Pomaga rodzinom, które dotknięte są problemem alkoholowym.
ul. Włókiennicza 7, Białystok
tel. (085) 746 06 23
http://www.ddps.rsi.com.pl/organizacja_mokit.htm

 

N.Z.O.Z. Ośrodek Psychoterapii Medycznej s.c.
W przypadku, gdy problemem są nerwice i zaburzenia odżywiania.
K. Ciołkowskiego 49, Białystok
tel. (085) 6538886
http://www.psychoterapia.bialystok.pl/index.html

 

Ogólnopolska poradnia telefoniczna dla osób w kryzysie emocjonalnym
tel:116123
Czynna 7 dni w tygodniu od 14 do 22 (połączenie bezpłatne niezależnie od operatora)

 

Telefon Ośrodka Interwencji Kryzysowej
tel. (085) 744 50 28
Głównie dla ofiar przemocy domowej, czynny całą dobę.

 

Policyjny telefon zaufania
tel. (085) 670-27-37

 

"Niebieska Linia"
tel: 0 801120002
Pn.- sob. godz. 10.00-22.00,
nd. i święta - godz. 8.00-16.00
Telefon dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie (płatny pierwszy impuls).

 

Antydepresyjny Telefon Zaufania
tel: (022) 6544040
pn., czw. godz. 17:00-20:00

 

Aktualności

Kontakt

  • Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1
    ul. Boruty 18, 15-157 Białystok
  • (85) 676-27-96
    lub 0 694 455 823

Galeria zdjęć